Motsatsen till bestämd

bestämd

Motsatsord till bestämd:

  1. tveksam, villrådig, velig, obeslutsam
  2. preliminär, oviss, osäker
  3. obestämd, oklar, vag, svävande, otydlig

I betydelsen:

  1. beslutsam, fast
  2. fastställd, beslutad
  3. tydlig, klar

Copyright Göran Walter