motsatsen till avyttra   —   en svensk antonymordbok

avyttra

Motsatsord till avyttra :

  • anskaffa, köpa

I betydelsen (definition):

  • sälja, göra sig av med