Motsatsen till anskaffa

anskaffa

Motsatsord till anskaffa:

  • göra sig av med, sälja, avyttra

I betydelsen (definition):

  • förvärva, skaffa sig