motsatsen till anskaffa   —   en svensk antonymordbok

anskaffa

Motsatsord till anskaffa :

  • göra sig av med, sälja, avyttra

I betydelsen (definition):

  • förvärva, skaffa sig