motsatsen till avslå   —   en svensk antonymordbok

avslå

Motsatsord till avslå :

  • acceptera, bevilja, bifalla, godkänna

I betydelsen (definition):

  • ge ett nekande svar