Motsatsen till avskaffa

avskaffa

Motsatsord till avskaffa:

  • inrätta, skapa, grunda, stifta, införa

I betydelsen (definition):

  • upphäva, göra slut på