motsatsen till avskaffa   —   en svensk antonymordbok

avskaffa

Motsatsord till avskaffa :

  • inrätta, skapa, grunda, stifta, införa

I betydelsen (definition):

  • upphäva, göra slut på