Motsatsen till skapa

skapa

Motsatsord till skapa:

  • förstöra, fördärva, förinta

I betydelsen:

  • åstadkomma, ge upphov till

Copyright Göran Walter