Motsatsen till avresa ¹

avresa ¹ subst.

Motsatsord till avresa ¹:

  • ankomst, framkomst

I betydelsen (definition):

  • avfärd, avgång