motsatsen till avresa ¹   —   en svensk antonymordbok

avresa ¹ ( subst. )

Motsatsord till avresa ¹ :

  • ankomst, framkomst

I betydelsen (definition):

  • avfärd, avgång