motsatsen till ankomst   —   en svensk antonymordbok

ankomst

Motsatsord till ankomst :

  • avresa, avfärd, avgång

I betydelsen (definition):

  • anländande, framkomst