Motsatsen till avlägsna

avlägsna

Motsatsord till avlägsna:

  1. placera, anbringa, förena, sammanföra
  2. närma

I betydelsen (definition):

  1. ta bort, avskilja
  2. fjärma