motsatsen till anbringa   —   en svensk antonymordbok

anbringa

Motsatsord till anbringa :

  • ta bort, ta loss, lossa, avlägsna

I betydelsen (definition):

  • placera, fästa