motsatsen till avge   —   en svensk antonymordbok

avge

Motsatsord till avge :

  1. uppta, ta upp
  2. motta, ta emot, erhålla, få

I betydelsen (definition):

  1. ge ifrån sig, avsöndra
  2. lämna, ge