Motsatsen till motta

motta (el. mottaga (ngt åld)

Motsatsord till motta:

  1. ge, överlämna
  2. tillbakavisa, avvisa

I betydelsen:

  1. ta emot, erhålla, få
  2. ta emot, möta och välkomna

Copyright Göran Walter