motsatsen till avgång   —   en svensk antonymordbok

avgång

Motsatsord till avgång :

  1. ankomst, framkomst
  2. anställning, tillträdande, inträdande
  3. sammanslagning, förening

I betydelsen (definition):

  1. avfärd
  2. avsked, sorti
  3. avsöndring