motsatsen till avgå   —   en svensk antonymordbok

avgå

Motsatsord till avgå :

  1. ankomma, komma, anlöpa, anlända
  2. tillträda, börja, stanna
  3. tillföras, läggas till

I betydelsen (definition):

  1. resa, lämna
  2. ta avsked, sluta
  3. räknas bort, avdragas