Motsatsen till stanna

stanna

Motsatsord till stanna:

  • röra sig, gå, köra, åka

I betydelsen (definition):

  • upphöra att röra sig