motsatsen till avfärd   —   en svensk antonymordbok

avfärd

Motsatsord till avfärd :

  • ankomst, framkomst

I betydelsen (definition):

  • avresa, avgång