motsatsen till avdunsta   —   en svensk antonymordbok

avdunsta

Motsatsord till avdunsta :

  • kondensera

I betydelsen (definition):

  • förflyktigas