Motsatsen till kondensera

kondensera

Motsatsord till kondensera:

  1. förflyktigas, dunsta bort
  2. förtunna, späda

I betydelsen:

  1. övergå från gasform till vätska
  2. förtäta

Copyright Göran Walter