motsatsen till avaktivera   —   en svensk antonymordbok

avaktivera

Motsatsord till avaktivera :

  • aktivera

I betydelsen (definition):

  • göra icke-aktiv