motsatsen till aktivera   —   en svensk antonymordbok

aktivera

Motsatsord till aktivera :

  • passivera, passivisera; deaktivera, avaktivera

I betydelsen (definition):

  • göra aktiv, sätta igång