Motsatsen till aktivera

aktivera

Motsatsord till aktivera:

  • passivera, passivisera; deaktivera, avaktivera

I betydelsen (definition):

  • göra aktiv, sätta igång