motsatsen till auktoritativ   —   en svensk antonymordbok

auktoritativ

Motsatsord till auktoritativ :

  1. opålitlig, ovederhäftig, osäker, vilseledande
  2. underdånig, undergiven, blyg, tillbakadragen
  3. inofficiell

I betydelsen (definition):

  1. sakkunnig, kompetent
  2. respektingivande, myndig
  3. officiell