Motsatsen till vilseledande

vilseledande

Motsatsord till vilseledande:

  • riktig, rätt, korrekt; ärlig

I betydelsen:

  • missvisande, oriktig

Copyright Göran Walter