Motsatsen till asexuell

asexuell

Motsatsord till asexuell:

I betydelsen:

  • som inte styrs av sexuella drivkrafter

Copyright Göran Walter