motsatsen till asexuell   —   en svensk antonymordbok

asexuell

Motsatsord till asexuell :

  • sexuell

I betydelsen (definition):

  • som inte styrs av sexuella drivkrafter