Motsatsen till asexuell

asexuell

Motsatsord till asexuell:

  • sexuell

I betydelsen (definition):

  • som inte styrs av sexuella drivkrafter