Motsatsen till sexuell

sexuell

Motsatsord till sexuell:

  • asexuell; icke-sexuell

I betydelsen:

  • som rör könslivet

Copyright Göran Walter