motsatsen till arriärgarde   —   en svensk antonymordbok

arriärgarde

Motsatsord till arriärgarde :

  • avantgarde

I betydelsen (definition):

  • eftertrupp