motsatsen till avantgarde   —   en svensk antonymordbok

avantgarde

Motsatsord till avantgarde :

  1. bakåtsträvare
  2. arriärgarde, eftertrupp

I betydelsen (definition):

  1. (grupp av) pionjärer
  2. förtrupp