motsatsen till arbetstagare   —   en svensk antonymordbok

arbetstagare

Motsatsord till arbetstagare :

  • arbetsgivare

I betydelsen (definition):

  • anställd, löntagare