motsatsen till arbetsgivare   —   en svensk antonymordbok

arbetsgivare

Motsatsord till arbetsgivare :

  • arbetstagare, anställd

I betydelsen (definition):

  • företagare, chef