motsatsen till arbetsoduglig   —   en svensk antonymordbok

arbetsoduglig

Motsatsord till arbetsoduglig :

  • arbetsduglig, arbetsför, frisk

I betydelsen (definition):

  • arbetsoförmögen