motsatsen till arbetsduglig   —   en svensk antonymordbok

arbetsduglig

Motsatsord till arbetsduglig :

  • arbetsoduglig, arbetsoförmögen, sjuk

I betydelsen (definition):

  • som kan arbeta, arbetsför