Motsatsen till arbetsduglig

arbetsduglig

Motsatsord till arbetsduglig:

  • arbetsoduglig, arbetsoförmögen, sjuk

I betydelsen (definition):

  • som kan arbeta, arbetsför