Motsatsen till anställa

anställa

Motsatsord till anställa:

  1. friställa, avskeda, entlediga, permittera, sparka, kicka
  2. upphöra med

I betydelsen (definition):

  1. ge arbete åt
  2. sätta igång med