motsatsen till avskeda   —   en svensk antonymordbok

avskeda

Motsatsord till avskeda :

  • anställa, engagera, ge arbete åt, rekrytera, värva, leja

I betydelsen (definition):

  • säga upp, entlediga, sparka