motsatsen till ansluta   —   en svensk antonymordbok

ansluta

Motsatsord till ansluta :

  • avskilja, åtskilja, skilja, separera, avbryta, lösgöra, koppla bort, koppla ifrån

I betydelsen (definition):

  • förena, anknyta