motsatsen till avbryta   —   en svensk antonymordbok

avbryta

Motsatsord till avbryta :

  • återuppta, fortsätta, fullfölja

I betydelsen (definition):

  • få att upphöra, stoppa