Motsatsen till anknyta

anknyta

Motsatsord till anknyta:

I betydelsen (definition):