Motsatsen till analog

analog

Motsatsord till analog:

  1. olik, olikartad, avvikande, skiljaktig, skild
  2. digital

I betydelsen:

  1. likartad, motsvarande
  2. direkt avbildande

Copyright Göran Walter