Motsatsen till skiljaktig

skiljaktig

Motsatsord till skiljaktig:

  • sammanfallande, samma, lika, identisk

I betydelsen (definition):

  • avvikande, olika