motsatsen till ambivalent   —   en svensk antonymordbok

ambivalent

Motsatsord till ambivalent :

  • säker, entydig, tydlig, klar, samlad, tveklös

I betydelsen (definition):

  • kluven, tvehågsen