Motsatsen till ambivalent

ambivalent

Motsatsord till ambivalent:

  • säker, entydig, tydlig, klar, samlad, tveklös

I betydelsen (definition):

  • kluven, tvehågsen