motsatsen till alltid   —   en svensk antonymordbok

alltid

Motsatsord till alltid :

  • aldrig, inte någon gång

I betydelsen (definition):

  • jämt, ständigt