motsatsen till aldrig   —   en svensk antonymordbok

aldrig

Motsatsord till aldrig :

  • alltid, jämt, ständigt

I betydelsen (definition):

  • inte någon gång