motsatsen till allmänprevention   —   en svensk antonymordbok

allmänprevention ( jur. )

Motsatsord till allmänprevention :

  • individualprevention

I betydelsen (definition):

  • funktion hos ett straff för att avskräcka andra än den straffade