Motsatsen till allmänprevention

allmänprevention (jur)

Motsatsord till allmänprevention:

I betydelsen:

  • funktion hos ett straff för att avskräcka andra än den straffade

Copyright Göran Walter