Motsatsen till allmänprevention

allmänprevention (jur)

Motsatsord till allmänprevention:

  • individualprevention

I betydelsen (definition):

  • funktion hos ett straff för att avskräcka andra än den straffade