Motsatsen till individualprevention

individualprevention (jur)

Motsatsord till individualprevention:

  • allmänprevention, generalprevention

I betydelsen:

  • funktion hos ett straff att avskräcka den straffade från att begå nya brott

Copyright Göran Walter