motsatsen till allmänpraktiker   —   en svensk antonymordbok

allmänpraktiker

Motsatsord till allmänpraktiker :

  • specialist

I betydelsen (definition):

  • allmänpraktiserande läkare