motsatsen till alkoholist   —   en svensk antonymordbok

alkoholist

Motsatsord till alkoholist :

  • nykterist, absolutist

I betydelsen (definition):

  • spritmissbrukare