Motsatsen till absolutist

absolutist

Motsatsord till absolutist:

I betydelsen (definition):