motsatsen till akut   —   en svensk antonymordbok

akut

Motsatsord till akut :

  1. lugn, obetydlig, ofarlig
  2. kronisk, ihållande, långvarig
  3. grav

I betydelsen (definition):

  1. brännande, överhängande
  2. (om sjukdom)
  3. (om accent)