motsatsen till aggressiv   —   en svensk antonymordbok

aggressiv

Motsatsord till aggressiv :

  1. defensiv, fredlig, lugn, fridsam; välvillig, vänlig
  2. försynt, tillbakadragen, reserverad, foglig, tam

I betydelsen (definition):

  1. hotande, stridslysten, våldsam
  2. påstridig, bitsk