Motsatsen till återtåg

återtåg

Motsatsord till återtåg:

  • framryckning, anfall, offensiv

I betydelsen (definition):

  • reträtt, tillbakadragande