motsatsen till anfall   —   en svensk antonymordbok

anfall

Motsatsord till anfall :

  • försvar, defensiv, reträtt, återtåg

I betydelsen (definition):

  • angrepp, attack