Motsatsen till zonförsvar

zonförsvar (sport)

Motsatsord till zonförsvar:

  • markeringsförsvar, man-man-försvar, man-mot-man-försvar

I betydelsen (definition):

  • försvarsspel där varje spelare ansvarar för en del av planen i stället för en motspelare